//
//


Raskaustesti Info

Raskaustesti

Tietopaketti raskaustesteistä

Miten raskaustesti toimii?

Kun nainen hedelmöittyy alkaa istukka tuottamaan istukkagonadotropiinia (Human Chorionic Gonadotropin) - eli HCG-hormonia. Raskaustestin toimintaperiaate liittyy juuri tämän hormonin määrän mittaamiseen, joko virtsassa tai veressä. Suurin osa testeistä käyttää HCG-hormonin vasta-ainetta, joka aiheuttaa värimuutoksen raskaustestiin. Raskaustestissä on myös ns. kontrolli-indikaattori, johon tulee väri kun raskaustesti on suoritettu oikein.

Raskaana

 


Milloin raskaustestin voi tehdä?

Raskaushormonin eli HCG:n tuottaminen elimistössä alkaa silloin kun hedelmöittynyt munasolu kiinnittyy kohtuun. Tämä yleensä tapahtuu noin 6 päivää irroneen munasolun hedelmöittymisen jälkeen. Toisilla aikaa saattaa mennä kaueminkin. HCG:n taso kaksinkertaistuu noin 48 tunnin välein aina huippuunsa saakka, joka on 50-70 raskauspäivän kohdalla. Noin 10 päivän kohdalla hedelmöittymisestä eli pari päivää ennen kuukautisten odotettua alkamasajankohtaa HCG:n eritys voi alkaa kohota voimakkaasti ja raskaus jo tällöin saattaa näkyä raskaustestillä positiivisena tuloksena.

Nainen ja testi

Raskaustesti kuitenkin kannattaa tehdä vasta kuukautisten poisjäännin jälkeen. Luotettavimman tuloksen raskaustestillä saa kun tekee sen noin viikko kuukautisten poisjäännistä. Aikaisessa vaiheessa raskautta testit eivät ole niin luotettavia, sillä hormonitaso ei välttämättä ehtinyt nousta niin, että sen havaitsisi raskaustestillä luotettavasti. HCG:n nousu on kaikilla yksilöllistä, toisilla taso nousee hitaammin ja toisilla nopeammin, joten testit eivät anna kaikille oikeita tuloksia samoihin aikoihin.

Mikä on aikaisin hetki jolloin raskaustestin voi tehdä?

Tarkkaa hetkeä koska raskaustestin voi aikasintaan tehdä ei ole, mutta sen tekemistä ei kannata kiirehtiä. Suurin osa vääristä negatiivisista tuloksista johtuu siitä, että testi on tehty liian aikaisin. Aikaisen testaamisen ongelmana on myös varhaiset keskenmenot, joiden todennäköisyys suurempi ennen raskausviikkoa 12. Jos varhainen positiivinen muuttuu negatiiviseksi, se on todennäköisesti varhaisen keskenmenon takia. Tällöin nainen ei olisi edes huomannut raskautta ilman testiä. Testi kannattaa tehdä aikaisintaan kuukautisten jäätyä pois. Varsinkin jos kierto on epäsäännöllinen, kannattaa testaaminen ajoittaa pisimmän kierron mukaan.

 


Puikkomallinen raskaustesti

Virtsa ja veritestit

Raskaustestejä on kahdenlaisia, virtsasta ja verestä otettavia, molemmat mittaavat saman HCG -hormonin pitoisuuksia elimistössä. Virtsatestin voi tehdä itse kotona, mutta verestä otettavaa testiä ei saa kuin lääkärin vastaanotolla.

Kotitestejä käytetään yleisesti nykyään, koska ne ovat kohtuullisen luotettavia, edullisia ja helppoja käyttää. Herkkyys virtsatestissä vaihtelee, mutta raskauden voi niillä havaita keskimäärin 2 viikkoa ovulaation jälkeen eli noin siitä päivästä kun kuukautiset ovat jääneet pois.

Jos itse tehty raskaustesti näyttää positiivista tulisi ottaa yhteys lääkäriin tai neuvolaan, jossa varmistetaan raskaus ja ammattilaiset auttavat äitiä ja lasta pysymään terveenä raskauden ajan.

Lääkärit käyttävät kahdenlaisia verestä otettavia testejä raskauden selvittämiseksi. Testillä voidaan havaita HCG -hormoni aikaisemmin kuin virtsatestillä. Testillä havaitaan raskaus noin 6-8 päivää ovulaation jälkeen. Kvantitatiivinen veritesti mittaa tarkan HCG:n arvon verestä, joten se voi löytää pienimmänkin määrän hormonia. Tämä tekee testistä erittäin tarkan. Kvalitatiivinen HCG -testi kertoo onko veressä hormonia vai ei eli se antaa vastauksen kyllä tai ei raskaana. Kvalitatiivinen verestä tehty testi on suunnilleen yhtä luotettava kuin virtsatesti.

 


Millainen raskaustesti ja mistä?

Helpoin ja edullisin tapa on tehdä raskaustesti itse virtsasta.

Kotona tehtäviä raskaustestejä on monenlaisia, testejä saa apteekeista, marketeista ja tilaamalla Internetistä. Hinta vaihtelee paljonkin riippuen siitä millaisen testin haluaa ja mistä sen ostaa. Halvimpia ovat pienet liuskamalliset testit ja kalliimpia digitaaliset testit. Apteekkien hinnat ovat muita korkeammat vaikka niiden laadussa ei ole juuri eroa markettien halpoihin testeihin.

Herkkyydeksi kannattaa valita testi jonka herkkyys on välillä 20-25miU/ml. Tälläinen testi antaa varhaisen tuloksen silti minimoiden väärän positiivisen mahdollisuuden.

 


 


Testin tekeminen

Testin tulos

Kuinka raskaustesti tehdään?

Suurin osa testeistä toimii lähes samalla tavalla. Useimmiten neuvotaan pitämään testiä virtsasuihkussa tai keräämään ensin virtsanäytteen kuppiin ja kastaa sitten testin päätä näytteeseen, sekä testi jossa kuppiin kerätty näyte siirretään pipetillä testille. Virtsanäytteen ottaminen aamulla on suositeltavaa, mutta ei pakollista, HCG:n määrä virtsassa on suurin aamulla. Runsas juominen ei ole suositeltavaa ennen testin tekemistä, sillä se laimentaa virtsaa, tämä voi myös johtaa väärään negatiiviseen tulokseen.

Kun testi on otettu tulee odottaa muutama minuutti. Eri tuotteissa kehotetaan odottamaan hieman eri aikoja, tähän asiaan kannattaa kiinnittää huomio testin ohjeissa. Kun tarvittava aika on kulunut tulee testin tulos tulkita testiin ilmestyvistä viivoista tai symboleista. Perinteisissä testeissä ilmestyy joko kaksi viivaa tai plus merkki kun olet raskaana, digitaalinen testi kertoo tekstinä. Ei ole väliä kuinka ohut viiva on, ohut ja paksu värillinen viiva merkitsevät molemmat positiivista tulosta.

Testeissä on myös ns. kontrolli-indikaattori. Tämä viiva tai symboli näyttää onko testi toiminut oikein. Jos kontrolli-indikaattoria ei ilmesty, testi ei ole toiminut oikein. Älä luota testin tulokseen, jos testi ei ole toiminut oikein tai aikarajoitusten sisällä.

Testi kannattaa tehdä uudestaan testi muutaman päivän kuluttua ensimmäisestä, varsinkin jos tulos on negatiivinen ja testi tehty aikaisin. Yksi negatiivinen tulos, varsinkin pian kuukautisten jäätyä pois ei aina tarkoita, että ei olisi raskaana vaan HCG:n määrä ei ole vielä noussut tarpeeksi. Kaikkien testien mukana tulee ohjeet kuinka juuri kyseinen testi tulee suorittaa.

 


Testin tarkkuus

Testipuikko tulos

Kotitestit ovat hyvin tarkkoja. Tarkkuus riippuu kuitenkin monesta asiasta, kuten:

  • Kuinka käytät testiä - Noudata ohjeita tarkasti ja tarkista parasta ennen päivä.
  • Koska käytät testiä - HCG hormonin määrä virtsassa kasvaa ajan myötä, joten mitä aikaisemmin kuukautisten pois jäätyä teet testin, sitä vaikeampaa HCG:n havaitseminen on. Jos odotat viikon kuukautisten pois jäätyä saat suuremmalla todennäköisyydellä oikean tuloksen. Myös aamun ensimmäisen virtsan käyttö suositeltavaa testin tarkkuuden kannalta.
  • Kuka käyttää testiä - HCG määrä virtsassa on yksilöllinen jokaisella raskaana olevalla naisella. Joten toiset saavat tarkan tuloksen jo heti kuukautisten pois jäätyä ja toiset joutuvat odottamaan kauemmin.
  • Testin merkki - Toiset testit ovat herkempiä kuin toiset. Herkemmät testit havaitsevat HCG hormonin pienempiä määriä ja näyttävät tällöin tuloksen hieman aikaisemmin.

Testit ovat luotettavampia noin viikko sen jälkeen kun kuukautiset ovat jääneet pois. Kotitesteillä raskauden havaitseminen aivan alkuvaiheessa ei ole niin tarkkaa kuin lääkärissä tehdyillä testeillä, joten aikaisen raskauden havaitsemiseksi lääkärikäynti on suositeltavaa. HCG arvojen nouseminen on yksilöllistä jokaisella raskaana olevalla naisella.

 


Tuloksen tulkinta

Raskaustestin tuloksen tulkinta on helppoa. Katso testiä kohtalaisessa valaistuksessa, huoneenvalossa. Jos testiin ilmestyy ns. kontrolli-indikaattori voi todeta, että testi on toiminut oikein. Kontrolli-indikaattorin lisäksi testiin ilmestyy tuloksen osoittava viiva tai plussa (ei digitaaliset testit). Jos viiva/plussa on selvästi näkyvissä eli värillinen viiva piirtyy, voi tuloksen todeta positiiviseksi. Alkuraskauden aikaan viiva saattaa olla heikompi, mutta se tarkoittaa silti positiivista tulosta. 48 tunnin kuluttua heikosta positiivisesta tuloksesta, testin tulos on varmasti jo selkeä positiivinen, HCG:n nousun ansiosta.

Esimerkit

Digitaaliset testit ovat hyviä jos viivojen tulkinta tuntuu vaikealta tai et ole varma tuloksesta. Digitaalisella testillä saat selkeän tuloksen jota ei tarvitse tulkita, esimerkiksi sanallisessa muodossa testille tulee suoraan lukemaan joko "raskaana" tai "ei raskaana". Mitä myöhemmin testin tekee sitä selvemmän tuloksen myös yleensä saa. Viikko kuukautisten pois jäätyä ei testin tulosta tarvitse epäillä.

Haamuviiva?

Joihinkin testeihin sanotaan tulevan ns. haamu, jolla tarkoitetaan "näkymätöntä" viivaa tai viivaa joka on vähän vaaleampi kuin testin tuloksen lukemisalue. Tällä tarkoitetaan että missä testiviivan pitäisi olla, onkin "valkoinen" viiva tai "viivan paikka". Tämä haamu saattaa näkyä, kun testiä katsotaan oikein tarkkaan kirkkaassa valaistuksessa.

Havaittu "viivan paikka" on erisävyinen, koska testissä viivan kohdalla on eri reagoivaa ainetta kuin muualla testialueella. Erittäin tarkkaan katsottuna tämän kohdan voi erottaa testiltä hieman erisävyisen valkoisena "viivanpaikkana" tai "haamuna", sitä ei tule pitää positiivisena tuloksena ellei viiva värjäänny kontrolli-indikaattorin sävyiseksi. Positiivisesta tuloksesta ei voi erehtyä silloin kun sen saa, joten testiä ei ole syytä katsoa liian tarkasti.
Jos tuloksesi on "haamu", kannattaa testi tehdä uudelleen kahden päivän päästä. Tämä ongelma tulee esille enemmän erittäin herkkien raskaustestien kanssa.

 


Paras raskaustesti?

Jotkin merkit havaitsevat matalampia HCG arvoja kuin toiset, mutta rajalliset tutkimukset tekevät vaikeaksi sanoa mikä testi olisi paras. Yleensä erittäin herkkien raskaustestien herkkyys on 10miU/ml hCG-hormonia virtsassa kun taas herkät ja ns normaalit ovat 20-30miU/ml. Mitä herkempi raskaustesti on, sitä herkemmin se saattaa myös näyttää varhaisen keskenmenon. "Arvostetut" testit ovat tyypillisesti herkkyydeltään 20-25miU/ml. Digitaalisten testien hyvä puoli on se, että viivoja ei tarvitse tulkita eli tulos on selvä.

 


Vatsa

Negatiivinen tulos - voiko silti olla raskaana?

Kyllä, mikäli edelleen epäilet raskautta, kannattaa testi uusia muutaman päivän päästä. Voi olla että olet tehnyt raskaustestin liian aikasin ja näin hCG-taso ei ole ehtinyt vielä nousta tarpeeksi korkealle.

Naisilla on ovulaatio eri aikaan, kuukautiskierrot ovat eri mittaisia sekä munasolun kiinnittyminen kohtuun tapahtuu yksilöllisesti. Testien tarkkuus vaihtelee siis riippuen henkilöstä. Muutkin asiat voivat vaikuttaa testin tarkkuuteen.

Joskus väärä negatiivinen tulos johtuu siitä, että testi on tehty liian aikaisen. Toisinaan ongelmat raskaudessa voivat vaikuttaa HCG:n määrään virtsassa.

Jos tulos on negatiivinen testi kannattaa tehdä uudelleen aikaisintaan muutaman päivän, mieluiten yhden viikon kuluttua ensimmäisestä testauksesta. Jos negatiiviset tulokset jatkuvat viikkoja, mutta uskot olevasi raskaana, tulisi ottaa yhteyttä jo lääkäriin.

 


Positiivinen tulos - voiko olla etten olekaan raskaana?

Aikaisin testattu postiivinen tulos voi muuttua negatiiviseksi varhaisen keskenmenon takia. Myös liian pitkä testituloksen odottaminen saattaa tuoda raskaustestiin haalean punertavan viivan joka kuitenkaan ei tarkoita positiivista tulosta. Joidenkin raporttien mukaan myös ovulaatio saattaa joskus aiheuttaa hailakan positiivista kertovan viivan testiin. Myös tämän ongelman poistaa se että testi toistetaan uudelleen muutaman päivän päästä.

 


Voiko jokin lääke aiheuttaa virheellisen testituloksen?

Almanakka

Suurin osa lääkkeistä; resepti- ja käsikauppalääkkeistä, kuten ehkäisypillerit ja antibiootit eivät vaikuta tulokseen. hCG-hormonia sisältävät lapsettomuuden hoitoon käytettävät lääkkeet voivat vaikuttaa tulokseen.

Alkoholi ja huumeet eivät vaikuta raskaustestin tulokseen, mutta niitä ei tulisi käyttää raskauden aikana. Juominen myös laimentaa näytettä.