//
//


Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispvm: 4.12.2011

 

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Kotitesti

Länsiportintie 14, 13430 HÄMEENLINNA

puh 0400 168303

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Jari Seppälä

3. Rekisterin nimi

Kotitesti.fi verkkokaupan asiakasrekisteri tilausten toimitusta varten.

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteri pitää sisällään ne tiedot joita asiakas antaa tilausta tai palautetta tehdessään. Rekisteriä pidetään sen vuoksi yllä, että tuotteet saadaan toimitettua ja asiakkaiden palautteisiin sekä muihin yhteydenottoihin voidaan vastata. Rekisteri pitää sisällään vain välttämättömän tiedon jonka vuoksi esimerkiksi asiakkaan ei ole pakko ilmoittaa sähköpostiosoitettaan.

5. Rekisterin tietosisältö

-Nimi

-Osoite

-Puhelinnumero

-Sähköpostiosoite

-Tilatut tuotteet

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisterinpitäjä rekisteröi kotitesti.fi-verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Näytä tietoja kerätään tilausta tai palautetta tehdessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteristä ei ole säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille lukuunottamatta tilannetta, jossa asiakas maksaa tilauksensa käyttäen Suomen verkkomaksut Oy:n maksupalvelua. Tällöin luovutetaan ne tiedot jotka Suomen Verkkomaksut tarvitsee maksusuorituksen käsittelyyn. (Nimi, osoite, hinta sekä kuvaus tilatuista tuotteista)

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kotitesti.fi-verkkosivuston käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu Suomen Kotitestin tietojärjestelmään, joka on suojattu usein eri tavoin ja aktiivisesti ylläpidetty. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt Suomen Kotitestin työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.